Политика за поверителност

Запазване на личните ви данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние се ангажираме да пазим личните данни, които обработваме

Модър-2002 ООД Group се ангажира да пази обработването на личните данни на нашите собственици, клиенти, доставчици, служители, кандидати за работа и други заинтересовани страни в съответствие с добрите практики за обработка на данни и приложимото законодателство. Изискваме същото от нашите бизнес партньори.

Вашата поверителност е важна за Модър-2002 ООД. Този уебсайт ви предоставя обща информация за това как Модър-2002 ООД събира, използва и защитава вашите лични данни. Можете също да намерите някои общи съвети относно вашите права, свързани с поверителността, и как да ги използвате.

Видовете лични данни, които събираме

Ние събираме определени лични данни за вас. „Лични данни“ са всички данни, които могат да бъдат използвани за идентифициране ви пряко или косвено.

Ние събираме лични данни, които вие или вашият работодател ни предоставя, когато правите бизнес с нас, когато поискате да ви изпратим маркетингови материали, бюлетини или други материали; и когато се регистрирате за събития или участвате в състезания. Данните, които събираме, зависят от това дали сте наш клиент, доставчик или друг заинтересован участник, но в повечето случаи включвате най-малкото вашето име, пощенски адрес, имейл адрес, езикови предпочитания, длъжност и бизнес отношения.

В някои случаи вашите лични данни са допълнени от информация, получена от други източници, включително публични органи, търсения чрез публично достъпни търсачки, специфични за сектора бюлетини, социални медии и уебсайта на вашия работодател.

Как обработваме събраните лични данни

Ние използваме личните данни, които събираме, за да осъществяваме и развиваме бизнес с вас или с компанията, която представлявате, за да ви изпращаме бюлетини, маркетингови материали, покани за събития и по други законни причини, които са описани по-подробно в нашите Декларации за поверителност.

Ние не продаваме, разпространяваме или по друг начин предоставяме вашите лични данни на трети страни. Въпреки това можем да споделяме информация с нашите доставчици на услуги или други доставчици, напр. за предоставяне на ИКТ, маркетинг или други услуги.

Само хората, които трябва да обработват лични данни в своята работна роля, имат достъп до вашите лични данни.

Вашите права

Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и може да поискате копие. Имате право също да коригирате неправилни лични данни и да поискате от нас да изтрием вашите лични данни. В определени ситуации можете също да възразите срещу обработката на лични данни. Важно е да разберете, че ограничаването или изтриването на вашите лични данни може да означава, че ние не сме в състояние да продължим нашите бизнес отношения с вас, както днес. Освен това имате право да получавате личните си данни в машинно четим формат и да ги прехвърляте на друга страна, отговорна за обработката на данните. За да упражните правата си, моля използвайте формуляра за заявка за лични данни, който можете да намерите на този уебсайт.

Ако не сте доволни от начина, по който обработваме вашите лични данни, имате право да докладвате това на българския орган за защита на данните.