Защо да изберете дървесината на Модър? Изключителна производителност на дървения материал. : Въглеродно-позитивен строителен материал за устойчив свят

Устойчивост. В основата на всичко, което правим ...

            Естествен изолатор

    Структурата на кофража или скелето от дървен материал предлага повече възможности за изолация, отколкото строеж с тухла или блок. В резултат на това, сградите от дървени рамки са по-топлинно ефективни и изискват по-малко енергия, което ги прави по-евтини, по-лесни (и по-зелени) за отопление.

        Универсален и управляем

    Въпреки, че е забележително здрав и издръжлив, дървеният материал е лек, универсален и лесен за работа и монтаж . Средно дървената рамка намалява времето за строителството с около една трета и обикновено води до намаляването на разходите по строителството.

                     Чист въздух

    Помислете за дърветата като световна система за филтриране на въздуха. Всеки ден, чрез фотосинтеза , готире по целия свят поглъщат CO2, затваряйки въглерода, генерирайки пресен кислород. За една година само един декар гора ще абсорбира два пъти повече CO2, произведен от  среден клас автомобил

            Енергийна ефективност

    Енергията, използвана за събиране, обработка и доставка на дървен материал до мястото на употреба (наречена „въплатена енергия“) е изключително ниска. От своя страна това намалява типичния въглероден отпечатък от 30-50 % на сградата. Доставката на дървен материал за скеле, кофраж или сграда отделя една пета от въглеродния двуокис при превоз, изискван например за бетон. Всичко това означава намалени вредни емисии и по- малко потребление на ограничени ресурси като изкопаеми горива.

              Нулеви отпадъци

    Дъскорезницата на Модър- 2002 използват цялата дървесина, която добива. Приблизително 50% от обема на трупа се превръща в дървен материал. Останалото се  използва от целулозната промишленост и дървопреработвателната част на фирмата. Кората, дървените стърготини се използват като енергия ,а всеки излизшък се отива в сектора на биогоривата.

         Превъзходно качество                   на дървения материал

    Студеният планински климат и произтичащите от това бавен растеж на дърветата създават стабилност и сила на дървесината. Смърчът например може да расте до 120 години преди прибирането му. Именно този бавен растеж Ви дава отлична издръжливост и първокласен завършек.

         Абсорбация на CO2

   Дърветата абсорбират повечето CO2, докато растат, след това , с напредването на възрастта абсорбирането намалява. Всеки кубичен метър дървен материал заключва в себе си около тон въглерод. Освен ако дървесината не е изгорена или изгнила, дъглеродът остава безопасно съхраняван. Дървесината на Мпдър- 2002 идва само от зрели дървета- тези които са спрели или намалели абсорбиранет на вредния дъглеероден диоксид и са се възползвали изцяло от околната среда.

      Опазване на дивата природа

    Преди да се вземе решение кои дървета да паднат и бъдат обработени, се прави оглед, съвместно с представител на Държавното горско стопанство , за индентификация на зоните и дървсесината , която трябва да бъде оставена, Опазвайки определени зони от гората необезпокоявана , ние гарантираме, че дивата природа продължава да процъфтява.

    Ползите от строителството с                        дървесина

    Изключителни показатели, които са въглеродно положителни. Нито един материал не предлага повече ползи за околната среда от дървения материал. Възобновяеми, нетоксични, рециклируеми и биораградима дървесина , абсорбираща CO2. При изработката на дървен материал се изразходва много малка енергия, която е необходима за произвеждането на бетон, стомана, алуминий 

Други качествени продукти от дървесина на Модър-2002

Вижте също така.....

Облицовка от дървесина

Лмаперия | Сайдинг
Научете повече

Обарботена дървен материал

Импрегнирана дървесина
Научете повече

Тясна ламперия

Ламперия
Научете повече

Плотове от масивна дървесина

Масивна дървесина
Научете повече