Оформете бъдещето

Най- продавани продукти от дървесина 

Греди | Ребра

Висококачествена дървесина за основна и странична употреба , като дъски, греди, ребра и летви, разкроен дървен материал, кофраж за строителството

Декинг

Декинга от дървесина въплъщава красотата на естественото дърво с изключителни износоусточиви характеристики.

Дюшеме

Нисковъглероден отпечатък през жизнения цикъл на продукта - дървесината е естествен, възобновяем материал

Къде да закупя