Дървесината се откроява от всички останали строителни материали. Той е възобновяем и органичен, екологичен и климатичен. Има много добри причини да изберете дървения материал.

 

-Малко тегло на дървения материал- за основи, техники за обработка и строителство.

-Гъвкавост на дървесината – способността да се борави с  дървения материал с леки инструменти; способността да се правят промени в сградата по време на строителството.

-Еднакви размери и дължини на дървения материал  – малките проекти се правят по-евтино с дървото като структурен материал, чрез простия метод на производство и лекотата на материала.

-Промишленото строителство с дървен материал носи допълнителни икономии на разходи, а от гледна точка на цялостната икономика, гъвкавостта, ниското тегло и бързият темп на изграждане на място правят избора на дървесина все по-изкушаващ за разработчиците при по-големи строителни проекти.

Тъй като дървесината е възобновяем материал, който расте чрез фотосинтеза и по този начин абсорбира въглеродния диоксид от атмосферата, материалът носи много екологични предимства. Изграждането в дърво се бори с парниковия ефект, не включва консумация на ограничени ресурси и намалява потреблението ни на енергия.

-Строителство през зимата – свойствата на дървесината остават непроменени при условия на замръзване, а проблемите с влагата са намалени, тъй като гъбичките от плесен и гниене на дървесина не се наблюдават при температури под + 5 ° C.

-Ползи от пожарната безопасност – дървесината е безспорно запалима, но нейната функция и свойства остават непроменени в зоната на пиролиза. Степента на изгаряне е добре известна и се използва при проектиране за пожарна безопасност.

-Проведени са обширни изследвания на дървесината и влагата и спазването на ясните указания, които са изготвени за използването на материала, е в състояние да смекчи рисковете.